www.materik.ua


Юридические услуги
   Юридические услуги    Бухгалтерские услуги    Контакты

Новости
Нет новостей



   МКТУ-9 КЛАСС 35

КЛАС 35
Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи

Порядковий номер
Назва товару або послуги
Базовий номер
U А0009
Агентства комерційного інформування
350006
U А0011
Адміністративне обробляння замовлень на купівлю
350095
U А0015
Аналізування собівартості
350007
U А0021
Артисти-виконавці (Керування справами ‑)
350079
U А0028
Аукціонний продаж
350030
U Б0035
Бухгалтерський облік
350015
U В0014
Вивчання ринку
350031
U В0022
Визначання громадської думки
350066
U В0025
Випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників
350090
U В0033
Виставки (Влаштовування ‑) на комерційні або рекламні потреби
350064
U В0051
Відповідачі телефонні (Послуги ‑) для відсутніх абонентів
350074
U В0061
Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби
350064
U В0076
Влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби
350082
U Г0002
Газети (Передплачування ‑) [посередництво]
350076
U Г0019
Готелі (Керування справами в ‑)
350078
U Г0023
Громадська думка (Визначання ‑)
350066
U Д0007
Демонстрування товарів
350023
U Д0017
Ділове досліджування
350041
U Д0018
Ділове інформування
350065
U Д0019
Ділове оцінювання
350032
U Д0020
Ділове розвідування
350033
U Д0021
Ділові довідки
350002
U Д0026
Довідки ділові
350002
U Д0035
Документи (Множення ‑)
350026
U Д0038
Допомога в керуванні справами
350001
U Д0044
Досліджування ділове
350041
U Д0046
Досліджування ринкове
350051
U Е0001
Економічне прогнозування
350063
U Е0007
Експертування на ділову успішність
350029
U З0011
Замовлення на купівлю (Адміністративне обробляння ‑)
350095
U З0017
Записування повідомин
350045
U З0021
Засоби комунікації (Представляння продуктів через ‑), з метою роздрібного продажу
350092
U З0030
Збирання інформації до комп'ютерних баз даних
350080
U З0034
Збирання статистичних даних
350100
U З0036
Звіти про стан рахунків (Складання ‑)
350016
U З0039
Зв'язок з громадськістю (Послуги щодо ‑)
350042
U З0057
Зразки (Розповсюджування ‑)
350028
U І0004
Імпортно-експортні агентства
350005
U І0006
Інвойсування
350098
U І0012
Інформування ділове
350065
U К0008
Канцелярські машини і обладдя (Наймання [прокат] ‑) *
350013
U К0015
Керування (Допомога у комерційному або промисловому ‑)
350025
U К0016
Керування (Дорадча допомога в діловому ‑)
350048
U К0017
Керування (Комерційне ‑) ліцензуванням товарів і послуг для інших
350096
U К0018
Керування комп'ютерними файлами
350061
U К0019
Керування справами (Допомога в ‑)
350001
U К0020
Керування справами (Консультування щодо ‑)
350020
U К0021
Керування справами (Поради щодо налагоджування і ‑)
350018
U К0022
Керування справами артистів-виконавців
350079
U К0023
Керування справами в готелях
350078
U К0042
Комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]
350093
U К0043
Комерційне або промислове керування (Допомога у ‑)
350025
U К0044
Комерційне інформування (Агентства ‑)
350006
U К0045
Комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших
350096
U К0046
Комплектування штату працівників
350068
U К0059
Комп'ютерні бази даних (Збирання інформації до ‑)
350080
U К0060
Комп'ютерні бази даних (Упорядковування [систематизування] інформації ‑)
350081
U К0069
Консультації для споживачів (Комерційна інформація і ‑) [центри підтримки споживачів]
350093
U К0070
Консультування фахове щодо підприємництва
350062
U К0076
Консультування щодо налагоджування справ
350036
U К0079
Консультування щодо штату працівників
350019
U Л0021
Ліс [дерево] на пні (Оцінювання ‑)
350010
U Л0027
Ліцензування товарів і послуг для інших (Комерційне керування ‑)
350096
U М0003
Манекенники (Послуги ‑) для рекламування або сприяння продажеві
350049
U М0009
Машинописні роботи
350022
U М0029
Множення документів
350026
U Н0027
Написання рекламних текстів
350099
U О0010
Обробляння (Адміністративне ‑) замовлень на купівлю
350095
U О0013
Обробляння текстів
350075
U О0018
Огляд преси (Послуги щодо ‑)
350088
U О0030
Оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів
350027
U О0043
Оформляння вітрин
350046
U О0052
Оцінювання вовни
350050
U О0053
Оцінювання ділове
350032
U О0055
Оцінювання лісу [дерева] на пні
350010
U П0015
Перевіряння рахунків [аудит]
350017
U П0029
Передплачування газет [посередництво]
350076
U П0030
Передплачування телекомунікаційних послуг для інших
350094
U П0037
Перенаймання приміщень
350069
U П0050
Підприємництво (Фахове консультування щодо ‑)
350062
U П0055
Платіжні документи (Готування ‑)
350067
U П0070
Податкові декларації (Складання ‑)
350073
U П0115
Послуги з порівнювання цін
350091
U П0108
Послуги з розміщування рекламних матеріалів
350101
U П0110
Послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]
350097
U П0111
Послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]
350085
U П0113
Послуги секретарів
350072
U П0114
Послуги стенографістів

тел: 044-222-76-37
моб: 098-665-45-57
04053. Киев. ул. Сечевых стрельцов, 32-38
Email: materik.r.n@gmail.com materik.ua@gmail.com
Поддерживаемые проекты: Светильники